Bez názvu.jpg
15.jpg

KLIENT I - ZAHRADNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

3D VIZUALIZACE

20.jpg
13.jpg
celkový_pohled_1.jpg
ohniště.jpg

Projekční činnost je zaměřena na přípravu kompletní projektové dokumentae pro realizaci zeleně

Projektová dokumentace je tvořena:

1. Stávající stav (sítě, umístění domu, vjezdy a vstupy na pozemek)

2. Fotodokumenace stávajícího stavu

3. Analýza prostoru (rozdělení pozemku na funkční celky (okrasná část, hospodářská část, travnatá plocha, předzahrádka)

4. Zahradně architektonické řešení

5. Fotodokumentace navrhovaných prvků

6. Osazovaí plán (číselné označení rostlin včetně počtu kusů, detaily jednotlivých částí)

7. Fotodokumentace navrhovaných rostlin

8. Výkaz výměr (výkaz jednotlivých ploch zahrady)

Na přání klienta dokážeme dále vyhotovit:

A. Výškové zaměření pozemku včetně řezopohledů

B. Návrh na osvětlení

C. 3D vizualizace

Oeny za projektovou dokumentaci:

Cena za projektovou dokumentaci se naceňuje vždy individuálně dle požadavků klienta a náročnosti terénu

 

 

KLIENT II - ZAHRADNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

2.jpg
1.jpg

OSAZOVACÍ PLÁN

3.jpg
4.jpg

KLIENT III - OKRASNÉ KVĚTINÁČE

6.png

3D VIZUALIZACE

3D VIZUALIZACE

GÁLA3(1).jpg
GÁLA4.jpg
gala2.jpg

KLIENT IV - ZAHRADNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

7.jpg
8.jpg

OSAZOVACÍ PLÁN

3D VIZUALIZACE

KLIENT V - ZAHRADNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

3D VIZUALIZACE

MUSIL2.jpg

KLIENT VI - 3D VIZUALIZACE